• 27. augusta 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy S radosťou Vám chceme oznámiť, že sme boli úspešní a vybratí do projektov zameraných na integráciu a inklúziu na školách. Prvým projektom je Škola inkluzionistov, vďaka ktorej naši učitelia absolvujú školenia, ako pomáhať deťom v učení. https://www.ktochyba.sk/skolainkluzionistov Druhým projektom je projekt MPC Národný projekt “Pomáhajúce profesie v edukácii detí.

 • 21. augusta 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia Z dôvodu opatrení ministerstva školstva je voľný pohyb osôb zakázaný, preto Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri prihlasovaní Vašich detí do školskej jedálne. Prihlásiť Vaše dieťa na obedy, Vás poprosíme telefonicky na číslo 055/6712628. Zápisný lístok, vypísaný a podpísaný, dajte svojim deťom, najlepšie 2.9.2020. Žiaci ich odovzdajú triednym učiteľkám a tie pani vedúcej.

 • 19. augusta 2020 Od redaktor

  Prvých 14 dní: Zákonný zástupca alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy – 2.9.2020 – vypísané a podpísané čestné prehlásenie a dotazník, bez neho nebude žiak vpustený do budovy školy a bude poslaný domov. http://www.zsfabryho.sk/skolske-dokumenty/ https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ Povinnosť nosiť rúška pre žiakov druhého stupňa. Nebude sa používať telocvičňa a žiaci sa nebudú presúvať.

 • 19. augusta 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, milí žiaci. Keďže sa tohotoročné leto sa blíži k svojmu koncu, radi by sme Vás informovali čo nás a hlavne Vás, čaká prvé dni šk. r. 2020/21. Otvorenie šk.r. 2020/21 pre 1. ročník Našich najmenších a nových žiakov privítame na hlavnej chodbe o 8:00 a privítanie prvákov sa uskutoční v átriu školy. Žiaci.

Hore