• 29. marca 2023 Od redaktor

  Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu: V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje: posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej.

 • 28. marca 2023 Od redaktor

  Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ Žiadosť k zápisu do 1. ročníka ZŠ: Prihláška Splnomocnenie na zápis: Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov Čestné vyhlásenie na zápis: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Pomôcky pre prváčikov Čo by mal vedieť budúci prvák

 • 13. marca 2023 Od redaktor

  Dňa 16.3.2023 sa uskutoční – Triedny aktív ZRŠ 16:30 – pre žiakov I.stupňa 17:00 – pre žiakov II.stupňa

 • 9. marca 2023 Od redaktor

  21.3.2023 – Ponožková výzva (Svetový deň Downovho syndrómu) – Obuj si ponožky rôznych farieb alebo veľkostí! Byť odlišný je normálne. 30.3.2023 – Deň otvorených dverí – Srdečne  pozývame rodičov a budúcich prváčikov na Deň otvorených dverí v našej základnej škole v čase od 16:00 – 18:00. Teší sa na Vás TEAMFABKE. 31.3.2023 – Deň naopak.

Hore