• 22. novembra 2021 Od redaktor

  Dňa 12.11.2021 sa konalo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. žiačka 8.A – Denisa Tóthová sa umiestnila na 2. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. K umiestneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy. (Pripravila Mgr. E.Drozdová – SJL). Team F44Ke.

 • 16. novembra 2021 Od redaktor

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach a so súhlasom nášho zriaďovateľa  MMK uzatvárame všetky triedy 1.stupňa od 18.11. do 22.11.2021 (vrátane). Nástup žiakov do školy je 23.11.2021. Všetci žiaci sú zároveň do 22.11. odhlásení z obedov. Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych.

 • 11. novembra 2021 Od redaktor

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z.

 • 10. novembra 2021 Od redaktor

  Milí rodičia a žiaci, 31. október je vyhlásený za Svetový deň sporenia. Spravovanie osobných financií a vytváranie optimálnej rovnováhy medzi spotrebou a úsporami je dôležitá súčasť života každého človeka. Prečo je dobré, aby ste svoje celé vreckové hneď neminuli, ale si z neho aj niečo odložili do pokladničky…??? BOLA VYHLASENÁ SÚŤAŽ: Pre žiakov 1. –.

Hore