Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/2020

Názov krúžku Vedúci krúžku Deň a hodina
Varenie I. Mgr. Takáčová R. Pondelok 13,00 – 15,00
Varenie II. Mgr. Pavlíková Pondelok 13,30 – 15,30
Varenie III. Mgr. Keherová Streda 13,00 – 15,00
Ľudové tance I. Mgr. Sukopová Utorok 13,00 – 15,00
Ľudové tance II. Mgr. Tomčíková Utorok 13,00 – 15,00
Počítače hrou Mgr. Csabalová Streda 14,00 – 15,30
Tajomstvo farieb Mgr. Stuparová Štvrtok 14,00 – 15,30
Florbal I. Mgr. Vilčko Utorok 14,00 – 15,00
Florbal II. Mgr. Vilčko Utorok 15,45 – 17,15
Florbal III. Mgr. Vilčko Streda 15,30 – 17,00
Gymnastika I. Mgr. Vilčko Piatok 14,00 – 15,30
Gymnastika II. Mgr. Vilčko Piatok 15,30 – 17,00
Gymnastika III. Mgr. Vilčko Štvrtok 15,00 – 16,30
Loptové hry I. Mgr. Vilčko Pondelok 14,00 – 15,30
Loptové hry II. Mgr. Vilčko Pondelok 15,30 – 17,00
Zápasenie Mgr. Vilčko Streda 14,00 – 15,30
Hore