• 13. júna 2024 Od redaktor

    Dotácia na stravu – informácie na šk.rok 2024/2025 Termín ukončenia žiadostí : do 29.07.2024   V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť.

  • 3. júna 2024 Od redaktor

    V rámci medzinárodnej spolupráce štyroch krajín (Slovensko, Turecko, Poľsko, Gruzínsko) v projekte „Shall We  All Cook Together“ na eTwinning platforme žiaci našej školy vymenili recepty slovenskej kuchyne so zahraničnými partnermi a vytvorili medzinárodnú knihu receptov. Príprava jedál zo získaných receptov bola súčasťou nášho projektu. Ako sa naším ôsmakom darilo si môžete pozrieť na videu (link je uvedený pod.

Hore