Žiacky parlament na svojom zasadnutí rozhodol, že sa na škole začne vydávať časopis zo života našej školy.

Na prvé číslo sa môžete tešiť už čoskoro.

Radi privítame Vaše návrhy, postrehy, príspevky a všetko, čím by sa do časopisu dalo prispieť.

Hore