• 30. augusta 2021 Od redaktor

  Otvorenie školského roka 2021/2022 pre 1. ročník Našich najmenších privítame na hlavnej chodbe o 8:00. Žiaci sa so svojou triednou učiteľkou presunú do svojich tried. Ukončenie plánujeme o 9:30. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu chceme všetkých doprevádzajúcich.

 • 25. augusta 2021 Od redaktor

  1. ročník: Pomôcky pre 1. ročník 2. ročník: zošity: 512 – 5 ks, 513 – 2 ks, 440 – 2 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na.

 • 24. augusta 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia, blíži sa začiatok školského roka 2021/2022. Ministerstvo školstva ponúka rodičom dobrovoľné testovanie na začiatku roka: 1. jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ.

 • 23. augusta 2021 Od admin

  Vážení rodičia, Od 1. septembra 2021 dochádza k zmenám v školskom stravovaní. Na školské stravovanie sa záujemcovia môžu prihlásiť emailom na jedalen@zsfabryho.sk alebo priamo u vedúcej školskej jedálne v dňoch 24.8. – 02.09. 2021 po telefonickom dohovore. Súčasťou prihlásenia na školské stravovanie je povinnosť stravníka doručiť do šj záväznú prihlášku na stravovanie – zápisný lístok.

 • 6. augusta 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia, od nového školského roku 2021/2022 nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: končí sa poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ pre všetky deti, dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo.

Hore