• 30. októbra 2020 Od redaktor

  Dňa 28.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena výdajných okien stravy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 4.11.2020 do 10:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

 • 26. októbra 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia Vzhľadom k opatreniam Ministerstva školstva dochádza k týmto zmenám: Ranná ŠKD bude v prevádzke od 7:00 – 7:30, každý deň. ŠKD bude fungovať každý deň do 16:30. Prosíme všetkých rodičov, aby dodržiavali tieto časy, ďakujeme. stupeň pokračuje vo vyučovaní bez zmien. stupeň bude mať dištančné vyučovanie. Žiaci boli oboznámení s rozvrhmi triednymi učiteľmi..

 • 26. októbra 2020 Od redaktor

  Dňa 23. 10. 2020 sa na škole aj napriek všetkým nepríjemným okolnostiam uskutočnil Deň jabĺčka – deň zdravej výživy, samozrejme za dodržiavania všetkých opatrení. Deti si pripomenuli zdravú výživu, prečo je dôležité sa zdravo stravovať a pripravili si na tvorivých dielňach pekné výrobky. Touto akciou sme aj ukončili projekt VÚB banky – Komunitné granty, vďaka.

 • 13. októbra 2020 Od redaktor

  Milí rodičia, na základe opatrenia  MŠVVaŠ SR môže ŠKD fungovať len za predpokladu, že sa žiaci nebudú miešať medzi jednotlivými triedami. Vieme to zabezpečiť v poobedňajšej prevádzke, ale v rannej družine je to problematické. Preto Vás ešte raz žiadame, aby ste ráno zvážili prítomnosť dieťaťa v rannej ŠKD a nosili ho len vo veľmi nutných.

 • 12. októbra 2020 Od redaktor

  Vzhľadom na pokračujúcu pandemickú situáciu u nás a opatrenia MŠVVaŠ SR Vás chceme poprosiť o opätovné dodržiavanie nasledovných opatrení: Príchod do školy:   Vchod pavilón A Hlavný vchod Zadný vchod 7:30 1.A/1.B/1.C 5.A/2.A 6.A 7:40 3.A/3.B 5.B/5.C/2.B 8.A 7:50 4.A/4.B/4.C 7.A/2.C 9.A/9.B Pri príchode Vás žiadame o trpezlivosť, pretože znovu bude nutný ranný filter /dezinfekcia,.

Hore