• 16. novembra 2021 Od redaktor

    Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach a so súhlasom nášho zriaďovateľa  MMK uzatvárame všetky triedy 1.stupňa od 18.11. do 22.11.2021 (vrátane). Nástup žiakov do školy je 23.11.2021. Všetci žiaci sú zároveň do 22.11. odhlásení z obedov. Rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych.

Hore