Konzultačné hodiny len po dohovore s učiteľom (telefonicky, email, EDUpage).

Zastupujúci vyučujúci v prípade neprítomnosti v školskom roku 2022/2023

Trieda Triedna učiteľka/učiteľ Konzultačné hodiny učiteľa Triednické hodiny d/t Zastupujúci vyučujúci
I.A Ing. Mgr. Janka Csabalová Utorok 14:00 – 15:00 Pondelok 6.hod./2.t. Mgr. Miroslava Vargová
I.B Mgr. Miroslava Vargová Utorok 14:00 – 15:00 Piatok 5.hod./2.t. Mgr. Zita Gargalíková
I.C Mgr. Zita Gargalíková Utorok 14:00 – 15:00 Štvrtok 6.hod./3.t. Ing. Mgr. Janka Csabalová
II.A Mgr. Marta Trojčáková Štvrtok 14:00 – 15:00 Streda 6.hod./1.t. Mgr. Renáta Takáčová
II.B Mgr. Renáta Takáčová Utorok 14:00 – 15:00 Utorok 6.hod./2.t. Mgr. Júlia Urdová
III.A Mgr. Zuzana Tomčíková Pondelok 14:00 -15:00 Pondelok 6.hod./2.t. Mgr. Janka Keherová
III.B Mgr. Janka Keherová Pondelok 14:00 – 15:00 Pondelok 6.hod./2.t. Mgr. Miriama Butková
IV.A Mgr. Júlia Urdová Streda 14:00 – 15:00 Pondelok 6.hod./2.t. Mgr. Marta Trojčáková
IV.B Mgr. Miriama Butková Utorok 14:00 – 15:00 Utorok 6.hod./2.t. Mgr. Zuzana Tomčíková
IV.C Mgr. Zuzana Šemeláková Utorok 14:00 – 15:00 Pondelok 6.hod./3.t. Mgr. Beáta Compeľová
V.A Mgr. Beáta Compeľová Streda 14:00 – 15:00 Pondelok 0.hod. Mgr. Marek Kakalejčík
V.B Mgr. Marek Kakalejčík Pondelok 15:00-16:00 Utorok 7.hod./1.t. Mgr. Zuzana Šemeláková
VI.A Mgr. Zuzana Lukáčová Streda 14:00 – 15:00 Pondelok 0.hod. Mgr. Elena Vojníková
VI.B Mgr. Elena Vojníková Utorok 14:00 – 15:00 Streda 7.hod./1.t. PaedDr. Sylvia Šarošiová
VII.A PaedDr. Sylvia Šarošiová Utorok 14:30 – 15:30 Utorok 7.hod./2.t. Mgr. Richard Andraško
VII.B Mgr. Richard Andraško Pondelok 13:30 – 14:30 Pondelok 0.hod. Mgr. Zuzana Lukáčová
VIII.A Mgr. Iveta Stuparová Pondelok 15:00 – 16:00 Pondelok 0.hod. Mgr. Katarína Kurucová
IX.A Mgr. Katarína Kurucová Streda 14:00 – 15:00 Utorok 0.hod. Mgr. Iveta Stuparová
Mgr. Erika Drozdová Štvrtok 14:00 – 15:00
Mgr. Silvia Janovičová Streda 14:00 – 15:00
Ing. Monika Kukuvková Štvrtok 14:00 – 15:00
Mgr. Dana Marcinová Utorok 14:00 – 15:00
PeadDr. Marta Rigdová Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Agnesa Schwertnerová Streda 14:00 – 15:00
Mgr. Marianna Berinšterová Pondelok 14:00 – 15:00
Mgr. Patrícia Svetlíková Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Ildikó Hrabinská Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Michal Vilčko Utorok 14:00 – 15:00

 

Hore