Konzultačné hodiny len po dohovore s učiteľom ( telefonicky, email, EDUpage).

Zastupujúci vyučujúci v prípade neprítomnosti v školskom roku 2021/2022

 

Trieda Triedna učiteľka/učiteľ Konzultačné hodiny učiteľa Triednické hodiny d/t Zastupujúci vyučujúci
I.A Mgr. Kristína Lazúrová Pondelok 14:00 – 15:00 Štvrtok/1. – 4.h Mgr. Renáta Takáčová
I.B Mgr. Veronika Ferková Utorok 14:00 – 15:00 Štvrtok/1. – 5.h Mgr. Kristína Lazúrová
I.C Mgr. Renáta Takáčová Streda 14:00 – 15:00 Štvrtok/1. – 5.h Mgr. Veronika Ferková
II.A Mgr. Zuzana Tomčíková Streda 14:00 – 15:00 Streda/1. – 6.h Mgr. Janka Keherová
II.B Mgr. Marta Trojčáková Streda 14:00 – 15:00 Streda/1. – 6.h Mgr. Zuzana Tomčíková
II.C Mgr. Janka Keherová Štvrtok 14:00 – 15:00 Utorok/1. – 6.h Mgr. Marta Trojčáková
III.A Mgr. Denisa Behúnová Piatok 14:00 – 15:00 Utorok/1. – 6.h Mgr. Miriama Butková
III.B Mgr. Miriama Butková Pondelok 14:00 – 15:00 Utorok/1. – 6.h Mgr. Tatiana Pavlíková
III.C Mgr. Tatiana Pavlíková Utorok 14:00 – 15:00 Utorok/1. – 6.h Mgr. Denisa Behúnová
IV.A Ing.Mgr. Janka Csabalová Streda 14:00 – 15:00 Streda/1. – 6.h Mgr. Miroslava Vargová
IV.B Mgr. Miroslava Vargová Utorok 14:00 – 15:00 Štvrtok/1. – 5.h Ing.Mgr. Janka Csabalová
V.A Mgr. Zuzana Lukáčová Štvrtok 14:00 – 15:00 Pondelok/1. – 0.h Mgr. Katarína Kurucová
V.B Mgr. Beáta Compeľová Štvrtok 14:00 – 15:00 Pondelok/1. – 0.h Mgr. Elena Vojníková
V.C Mgr. Elena Vojníková Piatok 14:00 – 15:00 Piatok/1. – 6.h Mgr. Beáta Compeľová
VI.A PaedDr. Sylvia Šarošiová Štvrtok 14:00 – 15:00 Pondelok/1. – 7.h Mgr. Agnesa Schwertnerová
VI.B Mgr. Agnesa Schwertnerová Utorok 14:00 – 15:00 Piatok/3. – 6.h PaedDr. Sylvia Šarošiová
VII.A Mgr. Iveta Stuparová Štvrtok 14:00 – 15:00 Piatok/1. – 6.h Mgr. Silvia Janovičová
VIII.A Mgr. Katarína Kurucová Piatok 14:00 – 15:00 Utorok/1. – 0.h Mgr. Zuzana Lukáčová
IX.A Mgr. Silvia Janovičová Štvrtok 14:00 – 15:00 Streda/1. – 0.h Mgr. Iveta Stupárová
Mgr. Erika Drozdová Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Marek Gadžinovský Pondelok 14:00 – 15:00
Ing. Monika Kukuvková Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Dana Marcinová Utorok 14:00 – 15:00
PeadDr. Marta Rigdová Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Patrícia Svetlíková Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Ildikó Hrabinská Utorok 14:00 -15:00
Mgr. Michal Vilčko Utorok 14:00 – 15:00

 

 

Hore