Konzultačné hodiny len po dohovore s učiteľom (telefonicky, email, EDUpage).

Zastupujúci vyučujúci v prípade neprítomnosti v školskom roku 2023/2024

Trieda Triedna učiteľka/učiteľ Konzultačné hodiny učiteľa Triednické hodiny d/t Zastupujúci vyučujúci
I.A Mgr. Júlia Urdová Pondelok 14:00 – 15:00 Pondelok 5.hod./2.t. Mgr. Erika Gregová
I.B Mgr. Miriama Butková Štvrtok 14:00 – 15:00 Streda 6.hod./1.t. Mgr. Júlia Urdová
I.C Mgr. Erika Gregová Pondelok 14:00 – 15:00 Pondelok 5.hod./1.t. Mgr. Miriama Butková
II.A Ing. Mgr. Janka Csabalová Štvrtok 14:00 – 15:00 Pondelok 5.hod./1.t. Mgr. Zita Gargalíková
II.B Mgr. Miroslava Vargová Piatok 14:00 – 15:00 Štvrtok 5.hod./1.t. Ing. Mgr. Janka Csabalová
II.C Mgr. Zita Gargalíková Utorok 14:00 – 15:00 Piatok 5.hod./1.t. Mgr. Miroslava Vargová
III.A Mgr. Marta Trojčáková Pondelok 14:00 – 15:00  Streda 6.hod./1.t. Mgr. Beáta Compeľová
III.B Mgr. Renáta Takáčová Utorok 14:00 – 15:00 Utorok 5. hod./1.t. Mgr. Janka Keherová
IV.A Mgr. Denisa Behúnová Štvrtok 14:00 – 15:00 Pondelok 5.hod./1.t. Mgr. Renáta Takáčová
IV.B Mgr. Janka Keherová
Utorok 14:00 – 15:00  Streda 6.hod./1.t. Mgr. Denisa Behúnová
V.A Mgr. Katarína Kurucová Štvrtok 12.35 – 13:20 Piatok 0.hod./1.t. Mgr. Zuzana Szwanczar
V.B Mgr. Silvia Janovičová Utorok  14:00 – 15:00 Piatok 0.hod./1.t. Mgr. Katarína Kurucová
V.C Mgr. Zuzana Szwanczar  Utorok 14:00 – 15:00 Piatok 6.hod./1.t Mgr. Silvia Janovičová
VI.A Mgr. Beáta Compeľová Pondelok 14:00 – 15:00 Pondelok 0.hod./1.t. Mgr. Marek Kakalejčík
VI.B Mgr. Marek Kakalejčík Štvrtok 14:00 – 15:00 Utorok 0.hod./1.t. Mgr. Zuzana Martiniaková
VII.A Mgr. Zuzana Lukáčová Streda 14:00 – 15:00 Utorok 0.hod./1.t. Mgr. Elena Vojníková
VII.B Mgr. Elena Vojníková Streda 14:00 – 15:00 Pondelok 7.hod./1.t. Mgr. Zuzana Lukáčová
VIII.A PaedDr. Sylvia Šarošiová Streda  14:00 – 15:00 Utorok 7.hod./1.t. Mgr. Richard Andraško
VIII.B Mgr. Richard Andraško Utorok 13:30 – 14:30 Pondelok 0.hod./1.t. PaedDr. Sylvia Šarošiová
IX.A Mgr. Iveta Stuparová Pondelok 14:00 – 15:00 Pondelok 0.hod./1.t. Mgr. Dana Marcinová
Mgr. Martin Cili Štvrtok 14:00 – 15:00
Mgr. Veronika Kužmová Pondelok  14:00 – 15:00
Mgr. Zuzana Martiniaková Štvrtok  14:00 – 15:00
Mgr. Dana Marcinová Pondelok 14:00 – 15:00
Mgr. Agnesa Schwertnerová Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Patrícia Svetlíková Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Ildikó Hrabinská Utorok 14:00 – 15:00
Mgr. Michal Vilčko Utorok 14:00 – 15:00

 

Hore