Zastupujúci vyučujúci v prípade neprítomnosti v školskom roku 2021/2022

Trieda Triedna učiteľka Zastupujúci vyučujúci
(vyučujúci na tej istej chodbe)
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VII.A
VIII.A
IX.A

Triednické hodiny v školskom roku 2021/2022

Trieda Triedna učiteľka Triednická hodina
deň/týždeň
Hodina
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VII.A
VIII.A
IX.A

Konzultačné hodiny v školskom roku 2021/2022

Trieda Vyučujúci Deň Čas E-mail
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VII.A
VIII.A
IX.A
Hore