• 25. februára 2021 Od redaktor

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach nasledovne: 1. prvý stupeň (vrátane 0. ročníka) prezenčne – potrebný test zamestnancov a zákonného zástupcu 2. druhý stupeň dištančne a/alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania.

 • 25. februára 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia POSTUP PODĽA COVID AUTOMATU V dokumente COVID AUTOMAT, ktorý bol aktualizovaný 2. februára 2021, je v čiernej fáze (IV stupeň varovania) uvedené nasledovné: materské školy vrátane špeciálnych materských škôl – prezenčne základné školy 1. stupeň – prezenčne špeciálne základné školy – prezenčne špeciálne stredné školy vrátane odborných učilíšť a praktických škôl – prezenčne.

 • 24. februára 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia, na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021obnovuje školské vyučovanie ZŠ na 1. stupni, a zároveň obnovuje aj prevádzku ŠKD od 1.3.2021. Na.

 • 24. februára 2021 Od redaktor

  Ani pandémia nás nezastavila, aby sme sa mohli tešiť vo fašiangovom období, aj keď len vo virtuálnom svete na online vzdelávaní.

 • 22. februára 2021 Od redaktor

  Zapojili sme sa ako každoročne aj do 11. ročníka Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze, ktorú organizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základné školy a osemročné gymnáziá.

Hore