• 27. februára 2020 Od redaktor

    Dňa 27.2.2020 bola vyhlásená zákazka ” Výmena okien pavilónu C” prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.3.2020 do 10:00. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese www.sss.eranet.sk

  • 21. februára 2020 Od redaktor

    Dňa 14.februára 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády. V kategórii C (9.roč.) sa žiačka IX.A  Martina TAKÁČOVÁ umiestnila na 2. mieste a žiak IX.A  Martin  MARCINČÁK  na 4. mieste. V kategórii E (7.roč.) sa žiačka VII.A  Daniela  MARCINČÁKOVÁ umiestnila na  2. mieste. Žiakov vedie p. uč. Drozdová. Žiačky Martina Takáčová a Daniela.

  • 7. februára 2020 Od redaktor

    Ulice, ktoré patria do školského obvodu ZŠ Fábryho 44, Košice: Adlerova, Fábryho, Kalinovská, Kurská, Lidické námestie, Tokajícka.

Hore