• 24. júna 2020 Od redaktor

  http://www.rov.sk/docs/docs-1111101152093RMTJ4S63H7L/20061812464542HN7ZTD2TH8.pdf

 • 19. júna 2020 Od redaktor

  O Letnú školu prejavilo záujem zo školy len 7 detí a podmienka bola minimálne 10 detí v skupine, z tohto dôvodu sa Letná škola neuskutoční. Milí rodičia, síce na poslednú chvíľu, ale o to s väčším nadšením sme sa rozhodli pre Vaše deti zorganizovať Letnú školu v termíne: 17. – 21. 8. 2020 Program upresníme.

 • 11. júna 2020 Od redaktor

  Milí rodičia našich budúcich prváčikov, radi by sme Vás privítali dňa 18.6.2020 od 15:00 do 16:00 v priestoroch našej školy aj s Vašimi a onedlho aj našimi deťmi. Rozhodli sme sa usporiadať takéto neformálne stretnutie vzhľadom k tomu, že tento školský rok sme nemohli usporiadať ani Deň otvorených dverí ani tradičný Zápis prvákov. Ponúkame Vám.

 • 11. júna 2020 Od redaktor

  Dňa 11.6. 2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup učebníc pre 1.-4. ročník ZŠ” s termínom predloženia ponúk do 15.6.2020 12:00 hod.Záujemcovia môžu získať podklady na emailovej adrese zsfabryho@zsfabryho.sk

 • 10. júna 2020 Od redaktor

  Milí rodičia, máme tu nové nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 15.6.2020 /pondelok/, z ktorých vyplýva nasledovné: 1. Maximálna prevádzka školy je 10 hodín denne, čiže škola je otvorená v čase 6:00 – 16:00. 2. Podľa pokynov sa ranný filter ruší. Príchody detí zatiaľ ostávajú podľa harmonogramu. Ranný doprovod nie je nutný, poobede.

Hore