• 2. apríla 2020 Od redaktor

  Milí žiaci, študenti,rodičia a pedagógovia. Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potrebypomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame.

 • 30. marca 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, keďže je v tomto období prerušená aj činnosť záujmových útvarov, prosíme Vás, aby ste do Centra voľného času doručili žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov . Čiastočná úhrada nákladov za mesiac marec 2020 bude vrátená tým, ktorí o to požiadajú vyplnenou a podpísanou žiadosťou. Žiadosť a všetky dôležité informácie nájdete na webe: http://www.cvckosice.sk/12/ Týka sa to všetkých záujmových.

 • 27. marca 2020 Od redaktor

  Vybrali sme pre Vás niektoré informácie z rozhodnutia MŠ Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

 • 25. marca 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia budúcich prváčikov, ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov do 1. ročníka našej školy ZŠ Fábryho Košice. Do pozornosti však dávame, že zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu základnú školu. Zápis bude prebiehať elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky na stránke školy v dňoch od 16. – 17.  apríla 2020 od.

 • 24. marca 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, kolegovia, dôležité termíny z vyhlásenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Prerušenie vyučovania pokračuje od 30.03.2020 do odvolania. Testovanie 9, ktoré sa malo uskutočniť 1.4.2020 sa ruší. Zápis nových žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/21 sa uskutoční od 15.4. – 30.4. 2020 bez prítomností detí a rodičov – elektronicky. V.

Hore