• 27. septembra 2021 Od redaktor

  Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali zo stravy v školskej jedálni výnimočne e-mailom do 29.9.2021, pretože nefunguje telefónne číslo do školskej jedálne. Po tomto termíne by už malo telefónne číslo fungovať. Ďakujeme.

 • 13. septembra 2021 Od redaktor

  Testovanie Ag  samotesty Vážení rodičia, žiadame Vás o vyjadrenie záujmu k domácim Ag – samotestom cez hlasovanie prostredníctvom EDUpage v termíne do 16.9.2021 v čase do 9:00 hod., Akceptované žiadosti: –          len žiadosti od rodičov, ktorých požiadavky na dodanie testov v počte 5ks na žiaka ešte neboli uspokojené a tieto žiadosti škola prijala až po stanovenom termíne.(termín určený Ministerstvom školstva SR .

 • 8. septembra 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia, pri každom použití antigénového samotestu, ktorý ste dostali zo školy, je potrebné nahlásiť to na Edupage (cez rodičovské konto) cez Žiadosti/vyhlásenia – je tam možnosť Domáci AG test – výsledok. A ak má Vaše dieťa výnimku z karantény, tiež je potrebné vykliknúť to na Edupage cez Žiadosti/vyhlásenia – je tam možnosť Oznámenie o výnimke z karantény.

 • 7. septembra 2021 Od redaktor

  Milí rodičia, z dôvodu výskytu pozitívne testovaného žiaka v 5. ročníku. Žiaci 5.A, 5.B a 5.C ostávajú od dnes 8.9.2021 až do 21.9.2021 (vrátane) z rozhodnutia RÚVZ v Košiciach na dištančnom vzdelávaní. Žiaci zostávajú v 14-dňovej karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Žiaci sa budú dištančne vzdelávať prostredníctvom edupage už od.

 • 7. septembra 2021 Od redaktor

  Riaditeľ poverený vedením Základnej školy, Fábryho 44 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov U D E Ľ U J E žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy, Fábryho 44 v.

Hore