• 20. novembra 2020 Od redaktor

  Všetky deti z ŠKD od 25.11.2020 budú odchádzať domov cez hlavný vchod. Prosím, vypýtajte si ich u pani upratovačky. Ranná služba ŠKD – 25.11.2020 (streda) bude v pavilóne A, čiže použite vchod ŠKD. Ranná služba ŠKD – 26.11.2020 (štvrtok) a 27.11.2020 (piatok) bude v pavilóne C, čiže použite hlavný vchod. Deti sú premiestnené z bezpečnostných dôvodov, pretože sa maľujú chodby v pavilóne.

 • 18. novembra 2020 Od redaktor

  Napriek dosť nepriaznivej situácii v celej spoločnosti a tým aj v školách, sme sa rozhodli v týchto dňoch priložiť ruku k dielu a skrášliť priestory našej školy. Ide o dve miestnosti, ktoré využívajú žiaci ale aj zamestnanci školy. Obidve miestnosti si už ako sa hovorí, pýtali nový šat, tak s veľkou pomocou pána školníka, ktorý.

 • 15. novembra 2020 Od redaktor

  Pre niekoho sú to Dušičky, pre iného Halloween… je na Vás, ako slávite tento sviatok. My sme si tieto jesenné sviatky pripomenuli aspoň učením v maskách. Škoda, že sme toho roku nemohli mať spoločnú akciu s rodičmi – vyrezávanie tekvíc…

 • 15. novembra 2020 Od redaktor

  Počas času stráveného v školskom klube sme vyrobili krásne pozdravy pre seniorov. Do tejto výzvy sa zapojili všetky oddelenia ŠKD. Naše listy sme doručili do pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice. Dúfam, že naše práce detí potešili srdcia starkých. ❤ V rámci októbra  – Mesiaca úcty k starším Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu „Napíš.

 • 10. novembra 2020 Od redaktor

  https://www.minedu.sk/data/att/17846.pdf – usmernenie https://www.minedu.sk/data/att/17849.pdf – vyhlásenie zákonného zástupcu

Hore