Radi privítame všetky Vaše návrhy, pripomienky, postrehy a sťažnosti.

Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach, 040 22 Košice

riaditeľka školy PaedDr. Eva Brnová 0911 251 006
hospodárka školy Mgr. Stella Bernátová 055-79 98 445
Zástupkyne riaditeľky Mgr. Ildikó Hrabinská, Mgr. Patrícia Svetlíková 055-79 98 446
školská jedáleň, p. Viera Lauková 055-67 12 628

fabryho@zsfabke.sk

skolafabke44@gmail.com

Hore