• 22. apríla 2021 Od redaktor

  Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci Covid automatu obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach nasledovne: V týždni od 26.4.2021 bude mesto Košice podľa školského Covid automatu v II. stupni varovania – teda v.

 • 16. apríla 2021 Od redaktor

  Milí žiaci, od 19.4.2021 je umožnená prezenčná výučba pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a celého 1. stupňa základnej školy. Pre žiakov 1. stupňa sa organizácia vyučovania nemení a ostáva rovnaká ako bola v týždni od 12.4.2021. Podmienky pre žiakov  8. a 9. ročníka sú nasledovné: vypísané tlačivo o bezinfekčnosti + negatívny test.

 • 14. apríla 2021 Od redaktor

  Milí rodičia, žiaci, ako ste určite zachytili v médiách od 19. 4. 2021 sa otvárajú školy a začneme s prezenčným vyučovaním pre 8. a 9. ročník a od 26.4.2021 aj pre ďalšie ročníky druhého stupňa. Nebudeme teda poskytovať online vzdelávanie od 19.4. pre 8. a 9. ročník a od 26.4. pre 5.,6., a 7. ročník..

 • 9. apríla 2021 Od redaktor

  Dobrý deň, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, na základných školách na prvom stupni, a obnovuje prevádzku: – školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom.

Hore