• 29. júna 2022 Od redaktor

  žiaci z 3.oddelenia ŠKD si urobili farebné tričká, narcisy a venčeky z púpav , pripomenuli sme si  #Deň #narcisov a vyrobili si v ŠKD krásne papierové narcisy, každý pondelok sa z nás stávali umelci pani uciteľka na krúžku #Maľba–#Kresba nás sprevádza výtvarnými smermi, tešili sme sa z úspechu našej žiačky Dorotky Lipovcovej, ktorá sa zúčastnila.

 • 29. júna 2022 Od redaktor

  našu zručnosť sme ukázali v ŠKD – žiaci si vyrábali zo starého trička – nové taštičky na prezúvky, alebo na hračky, zapojili sme sa do zbierky hračiek, sladkostí a písacích potrieb pre detičky z Ukrajiny, ktoré sme odniesli do #Bábkového divadla, ktoré zbierku organizovalo, deti v ŠKD si zalyžovali – bolo to suché lyžovanie plné.

 • 28. júna 2022 Od redaktor

  Slávnostné oceňovanie titulom Premiant školy v školskom roku 2021/2022 – konalo sa 27. júna 2022 a za našu školu bola ocenená Daniela MARCINČÁKOVÁ z 9.A.  

 • 28. júna 2022 Od redaktor

  Slávnostné oceňovanie víťazov okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží v škol. roku 2021/2022 – 13. júna 2022 Šaliansky Maťko: Michaela RIGDOVÁ 3.C Hanka VIDIŠČAKOVÁ 5.A Hviezdoslavov Kubín – Ján Pavol IĽKO 5.B Dejepisná olympiáda: Eduard Jozef ELIÁŠ 6.A Adela MARCINČINOVÁ 6.A Jakub KOČÍ 7.A Katka KOČÍ 9.A Matematická olympiáda: Katka KOČÍ 9.A Fyzikálna olympiáda.

 • 25. júna 2022 Od admin

  Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach chce aj touto cestou veľmi pekne poďakovať sponzorovi, a to konkrétne FBERG TUKE, ktorá svojim materiálnym sponzorským darom obohatila našu ZŠ. Uisťujeme Vás, že tento Váš dar bude u nás naplno využitý za účelom zabezpečenia plnenia úloh v oblasti vzdelávania detí. Úprimne ďakujeme Tím FABKE

Hore