Predseda Rady školy:

 • Ing. Maroš Seňo (zvolený za rodičov)

 • Členovia Rady školy:

 • Za pedagogických zamestnancov:
 • Mgr. Zuzana Tomčíková
 • Mgr. Zuzana Šemeláková
 • Za nepedagogických zamestnancov:
 • Jolana Maťašovská
 • Za rodičov:
 • Ing. Janeta Čapová
 • Mgr. Silvia Janovičová
 • Mgr. Beáta Compeľová
 • Za zriaďovateľa:
 • Eduard Valkovský (MČ)
 • Adrián Pakan (MČ)
 • Ing. Marek Kandráč (MZ)
 • Blanka Eliášová (OŠ)

 •  

  Štatút rady školy – dokument na stiahnutie (pdf) je tu:
  statut_rady_skoly-2016-1.pdf

  Hore