• 30. marca 2021 Od redaktor

  Pri príležitosti Dňa učiteľov bola ocenená zriaďovateľom školy –  Mestom Košice naša pani učiteľka Mgr. Zuzana Tomčíková. Pri tejto príležitosti sme mali na škole vzácnu návštevu – pána primátora Košíc Ing. Jaroslava Polačeka s pani námestníčkou Mgr. Luciou Gurbaľovou a pani vedúcou odboru školstva Mgr. Beátou Lopušniakovou. Pán primátor prišiel osobne odovzdať ocenenie a hlavne.

 • 29. marca 2021 Od redaktor

  Aj v týchto krízových dňoch  žiaci na nás nezabudli a naši prváci z triedy 1.C pripravili pre svoju pani učiteľku Mgr. Janku Keherovú a pani vychovávateľku Mišku Kováčovú milé prekvapenie ku Dňu učiteľov v podobe nádherného plagátu s poďakovaním. Prekvapenie prichystali aj pre vedenie školy, pani zástupkyňu a pani riaditeľku, ktorým zarecitovali krásnu básničku a.

 • 29. marca 2021 Od redaktor

  Milí rodičia, deti, priatelia školy Aj keď prežívame zvláštnu dobu, všetci veríme, že sa raz skončí a život sa vráti do svojich koľají. Preto aj my sa začíname pozerať do budúceho školského roka, ktorý príde určite, či už v takej alebo onakej podobe. Preto si dovoľujeme Vás všetkých, našich budúcich prvákov a rodičov, pozvať na.

 • 9. marca 2021 Od redaktor

  Vážení rodičia, z rozhodnutia RÚVZ KE bude škola ZŠ Fábryho 44 zatvorená do 19.3.2021. Možný nástup detí bude 22.3.2021, o čom Vás samozrejme budeme informovať. Rodičom žiakov vzniká nárok na pandemickú OČR. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Tím FAB – KE

 • 4. marca 2021 Od redaktor

  Dobrý deň,Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra zo dňa 02.03.2021 v zmysle podmienok uvedených v uznesení vlády SR, ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice a záverov zasadnutia krízového štábu mesta.

Hore