Žiacky parlament na svojom zasadnutí rozhodol, že sa na škole začne vydávať časopis zo života našej školy.

Radi privítame Vaše návrhy, postrehy, príspevky a všetko, čím by sa do časopisu dalo prispieť.

Hore