NAŠE AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

TEKVICIÁDA

Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa konala spoločná akcia – rodičov, učiteľov, vychovávateliek ŠKD a žiakov našej školy – jesenné vyrezávanie a aranžovanie tekvíc. Strávili sme spolu príjemné popoludnie.

ŠARKANIÁDA

V stredu 23. októbra 2019 to u nás na ihrisku naozaj žilo. Deti si priniesli z domu šarkany od výmyslu sveta a potom sa mohla začať šarkaniáda. Pohyb na čerstvom vzduchu a ešte s takou parádou bol pre deti zážitok. Aj napriek menším kolíziám pri zamotaní si deti užili veľa radosti a spoločne so svojimi kamarátmi sa tešili obľúbenej aktivite.

MINIMARATÓN

O tom, že máme v školskom klube detí výborných bežcov sme sa presvedčili dňa 27. septembra 2019, kedy sa konal školský minimaratón, ktorý organizujeme každý rok. Víťazi boli odmenení a všetci sme tak strávili pekné športové popoludnie.

VÝCHOVNÝ PROGRAM

Školský klub detí

Názov výchovného programu: FABKÁČIK
Názov a adresa ŠKD: Školský klub detí pri ZŠ na Fábryho ulici 44, 040 22 Košice
Forma výchovy a vzdelávania: Poldenná
Druh školského zariadenia: Štátne
Výchovný jazyk: Slovenský
Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy: 30.8.2019
Dátum prerokovania v rade školy: 8.10.2019
Platnosť výchovného programu: 1. september 2019 – 31. august 2023
Zriaďovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Vypracovala: Mgr. Patrícia Svetlíková

Výchovný program ŠKD – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: Vychovny_program_SKD.pdf

Hore