• 28. októbra 2021 Od redaktor

  trieda 2.C dostala vzácnu poštu, vyučovanie s POP-IT-om v triedach 2.A a 2.C, šikovní žiaci zo 4.B si vytvorili krásnu jesennú výzdobu, návšteva sokoliarov v triedach 3.B, 3.C, 4.A a 4.B; v ďalších triedach sa táto úspešná akcia zopakuje v dňoch 10. – 11.11.2021, testovanie pohybových predpokladov žiakov v 3. ročníkoch, knižnicu navštívili triedy 3.C.

 • 23. októbra 2021 Od redaktor

  minimaratón v 4. a 6. oddelení – p. Bujnovská a p. Kováčová, výzdoba chodby – 4. a 6. oddelenie – p. Bujnovská a p. Kováčová, deti z 2.C a 4.B vyrobili pohľadnice do domovov dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším – 6. oddelenie – p. Kováčová, šikovní žiaci z 2.B a 3.B si vytvorili.

 • 23. októbra 2021 Od redaktor

  https://www.zsfabryho.sk/wp-content/uploads/Halloween-pozvanka.pdf  

 • 22. októbra 2021 Od redaktor

  Dvanásty ročník česko-slovenského projektu “Záložka do knihy” s témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Do medzinárodného projektu sme sa opäť zapojili aj tohto roku. Výberovou triedou na našej škole sa stala trieda 6.B. Inšpiráciou pre naše záložky bola sova ako reprezentantka múdrosti v rozprávkach. Spojili sme teda hovorené slovo s ilustráciou. Východiskom pre.

 • 19. októbra 2021 Od admin

  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o.

Hore