• Čo sme zažili v mesiaci október (aktualizované)

  28. októbra 2021 Od redaktor
  • trieda 2.C dostala vzácnu poštu,
  • vyučovanie s POP-IT-om v triedach 2.A a 2.C,
  • šikovní žiaci zo 4.B si vytvorili krásnu jesennú výzdobu,
  • návšteva sokoliarov v triedach 3.B, 3.C, 4.A a 4.B; v ďalších triedach sa táto úspešná akcia zopakuje v dňoch 10. – 11.11.2021,
  • testovanie pohybových predpokladov žiakov v 3. ročníkoch,
  • knižnicu navštívili triedy 3.C a 4.A,
  • svetový deň výživy a jabĺčkový deň – pri tejto príležitosti sa na našej škole organizovala nielen v školskej jedálni výstava potravín ale aktivity aj v triedach, ukážky z tried 1.A, 2.B, 2.C a 4.B.
Hore