Predseda Rady školy:

 

 • Ing. Zuzana Marcinčinová (zvolený za rodičov)

Členovia Rady školy:

 

 • Za pedagogických zamestnancov:

 

 • Mgr. Zuzana Tomčíková
 • Mgr. Iveta Stuparová

 

 • Za nepedagogických zamestnancov:

 

 • Mgr. Stella Bernátová

 

 • Za rodičov:

 

 • Ing. Martin Prokop
 • Mgr. Roman Bernát
 • Mgr. Daniela Szabóová

 

 • Za zriaďovateľa:

 

 • Eduard Valkovský (MČ)
 • Ing. Dušana Sobodová(MČ)
 • Ing. Marek Kandráč (MZ)
 • Ing. Dana Šťastná (MZ)

Štatút rady školy – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: statut_rady_skoly-2016-1.pdf

Hore