Predseda Rady školy:

 • Ing. Maroš Seňo (zvolený za rodičov)


Členovia Rady školy:

 • Za pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Zuzana Tomčíková
 • Mgr. Zuzana Šemeláková

 • Za nepedagogických zamestnancov:

 • Jolana Maťašovská

 • Za rodičov:

 • Ing. Aneta Čapová
 • Ing. Ujlakyová
 • Ing. Somraky

 • Za zriaďovateľa:

 • Eduard Valkovský (MČ)
 • Ing. Dušana Sobodová(MČ)
 • Ing. Marek Kandráč (MZ)
 • Ing. Dana Šťastná (MZ)


Štatút rady školy – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: statut_rady_skoly-2016-1.pdf

Hore