Predseda Rady školy:

 • Ing. Zuzana Marcinčinová (zvolený za rodičov)

 

Členovia Rady školy:

Za pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Marta Trojčáková
 • Mgr. Iveta Stuparová

 

Za nepedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Stella Bernátová

 

Za rodičov:

 • Ing. Martin Prokop
 • Mgr. Roman Bernát
 • Mgr. Daniela Szabóová

 

Za zriaďovateľa:

 • Tomáš Vasok (MZ)
 • PhDr. František Vaľko (MČ)
 • Ing. Marek Kandráč (MZ)
 • Mgr. Marek Štefanisko

Štatút rady školy – dokument na stiahnutie (pdf) je tu: statut_rady_skoly-2016-1.pdf

Hore