• Čo sme zažili v mesiaci október – ŠKD

  23. októbra 2021 Od redaktor
  • minimaratón v 4. a 6. oddelení – p. Bujnovská a p. Kováčová,
  • výzdoba chodby – 4. a 6. oddelenie – p. Bujnovská a p. Kováčová,
  • deti z 2.C a 4.B vyrobili pohľadnice do domovov dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším – 6. oddelenie – p. Kováčová,
  • šikovní žiaci z 2.B a 3.B si vytvorili jesenné zátišie s kytičkou z listov a originálne svietniky – 5. oddelenie – p. Sedláková,
  • zruční prváci z 1.A vyrobili krásnu jesennú výzdobu – 1. oddelenie – p. Paňaková,
  • kreatívne deti z 2. oddelenia zhotovili prekrásne tekvičky – p. Martinková,
  • svetový deň výživy a jabĺčkový deň – pri tejto príležitosti sa na našej škole organizovala v školskej jedálni výstava potravín.
Hore