• 18. decembra 2023 Od redaktor

    Prajeme krásne a pokojné vianočné sviatky. Úspešný vstup do nového roka. Tešíme sa na Vás 8.1.2024. TeamFABKE

  • 13. decembra 2023 Od redaktor

    Dňa 22.12.2023 (piatok) bude riaditeľské voľno pre žiakov I. a II. stupňa z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov. Začiatok školského vyučovania.

  • 13. decembra 2023 Od redaktor

    Dňa 15.12.2023 (piatok) bude mať škola z prevádzkových dôvodov skrátené vyučovanie a aj činnosť ŠKD. Vyučovanie bude prebiehať v 35-minútových vyučovacích hodinách od 8:00 – 12:10. 1.h – 8:00 – 8:35 2.h – 8:40 – 9:15 3.h – 9:35 – 10:10 4.h – 10:15 – 10:50 5.h – 10:55 – 11:30 6.h – 11:35 –.

Hore