• 18. marca 2024 Od redaktor

    Dňa 20.3.2024 (streda) bude riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka z organizačných dôvodov podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov. Začiatok školského vyučovania bude 21.3.2024 (štvrtok).

  • 5. marca 2024 Od redaktor

              Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ link na online prihlášku: https://zsfabke.edupage.org/register/ Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu Aj budúci školský rok budeme otvárať prvácke triedy s Hejného metódou vyučovania matematiky na základe záujmu zo strany rodičov. Link na princípy Hejného metódy: https://www.indicia.sk/aktivity/hejneho-metoda/principy-hejneho-metody Podrobnejšie informácie o Hejného metóde špeciálne pre rodičov nájdete v Príručke.

Hore