Základná škola Fábryho 44, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Pomocná sila v kuchyni na dobu určitú 12 mesiacov. Dátum predpokladaného nástupu: 01.02.2022.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • základné

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • manuálna zručnosť, samostatnosť a zodpovednosť,
  • schopnosť pracovať v tíme.

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 1. – 686,50€.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
  • Zdravotný preukaz

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu: zsfabryho@zsfabryho.sk  do 31.01.2022.

Hore