• 30. júna 2023 Od redaktor

    Naša žiačka Denisa Tóthová (9.A) bola slávnostne ocenená v kategórii Premiant školy z úrovne primátora mesta Košice diplomom a vecnou cenou za vynikajúce študijné výsledky, šikovnosť, vytrvalosť, talent, reprezentáciu školy v súťažiach a spoluprácu pri tvorbe školského časopisu Fabkáčik. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v Kulturparku 27.6.2023.

  • 23. júna 2023 Od redaktor

    Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu: V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje: posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej.

Hore