Radi privítame všetky vaše návrhy, pripomienky, postrehy a sťažnosti.

Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach, 040 22 Košice

riaditeľ školy: Mgr. Michal Vilčko
riaditel@zsfabryho.sk
055-7998444
0911 251 006
hospodárka školy: Mgr. Stella Bernátová
hospodarka@zsfabryho.sk
055-79 98 445
zástupkyne riaditeľa: Mgr. Ildikó Hrabinská, Mgr. Patrícia Svetlíková
zastupca@zsfabryho.sk
055-79 98 446
výchovný poradca: Mgr. Iveta Stuparová

vpfabryho@gmail.com

EDUpage
školská jedáleň: Adriána Tomášová
jedalen@zsfabryho.sk
055-67 12 628

zsfabryho@zsfabryho.sk

Hore