Radi privítame všetky Vaše návrhy, pripomienky, postrehy a sťažnosti.

Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach, 040 22 Košice

riaditeľka školy PaedDr. Eva Brnová

riaditel@zsfabryho.sk

0911 251 006
hospodárka školy Mgr. Stella Bernátová 055-79 98 445
Zástupkyne riaditeľky Mgr. Ildikó Hrabinská, Mgr. Patrícia Svetlíková

zastupca@zsfabryho.sk

055-79 98 446
školská jedáleň, p. Viera Lauková 055-67 12 628

zsfabryho@zsfabryho.sk

Hore