• Projekt Záložka do knihy

    22. októbra 2021 Od redaktor
    Dvanásty ročník česko-slovenského projektu “Záložka do knihy” s témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.
    Do medzinárodného projektu sme sa opäť zapojili aj tohto roku. Výberovou triedou na našej škole sa stala trieda 6.B. Inšpiráciou pre naše záložky bola sova ako reprezentantka múdrosti v rozprávkach. Spojili sme teda hovorené slovo s ilustráciou. Východiskom pre nás boli literárne texty bájok, rozprávok a dobrodružnej literatúry európskych autorov. Literárne posolstvá týchto spisovateľov trieda 6.B pretavila do záložiek na hodinách výtvarnej výchovy. Na projekte na jeho literárnej časti so 6. B spolupracovala pani učiteľka Mgr. Erika Drozdová a na výtvarnej časti pani učiteľka PaedDr. Marta Rigdová. Hotové záložky putujú do Čiech na ZŠ Boskovice, s ktorou máme partnerský vzťah z minulého projektu. Tešíme sa ich záložky a ďalšiu spoluprácu.
Hore