• 25. júna 2022 Od admin

  Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach chce aj touto cestou veľmi pekne poďakovať sponzorovi, a to konkrétne FBERG TUKE, ktorá svojim materiálnym sponzorským darom obohatila našu ZŠ. Uisťujeme Vás, že tento Váš dar bude u nás naplno využitý za účelom zabezpečenia plnenia úloh v oblasti vzdelávania detí. Úprimne ďakujeme Tím FABKE

 • 19. októbra 2021 Od admin

  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o.

 • 4. októbra 2021 Od admin

  Vážení rodičia, platbu za stravu uhrádzajte prosím podľa pokynov na prihláške na stravovanie na č. účtu SK26 5600 0000 0005 0421 9006 ŠEKY NEBUDÚ !!! Odhlasovanie a prihlasovanie je možné iba telefonicky.

 • 23. augusta 2021 Od admin

  Vážení rodičia, Od 1. septembra 2021 dochádza k zmenám v školskom stravovaní. Na školské stravovanie sa záujemcovia môžu prihlásiť emailom na jedalen@zsfabryho.sk alebo priamo u vedúcej školskej jedálne v dňoch 24.8. – 02.09. 2021 po telefonickom dohovore. Súčasťou prihlásenia na školské stravovanie je povinnosť stravníka doručiť do šj záväznú prihlášku na stravovanie – zápisný lístok.

Hore