• Poďakovanie

    25. júna 2022 Od admin

    Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach chce aj touto cestou veľmi pekne poďakovať sponzorovi, a to konkrétne FBERG TUKE, ktorá svojim materiálnym sponzorským darom obohatila našu ZŠ. Uisťujeme Vás, že tento Váš dar bude u nás naplno využitý za účelom zabezpečenia plnenia úloh v oblasti vzdelávania detí.

    Úprimne ďakujeme
    Tím FABKE

Hore