• Oznam pre rodičov stravníkov ŠJ

    4. októbra 2021 Od admin

    Vážení rodičia, platbu za stravu uhrádzajte prosím podľa pokynov na prihláške na stravovanie na č. účtu

    SK26 5600 0000 0005 0421 9006

    ŠEKY NEBUDÚ !!!

    Odhlasovanie a prihlasovanie je možné iba telefonicky.

Hore