• Organizácia školského roka 2021/2022 v školskej jedálni

    23. augusta 2021 Od admin

    Vážení rodičia,
    Od 1. septembra 2021 dochádza k zmenám v školskom stravovaní.

    Na školské stravovanie sa záujemcovia môžu prihlásiť emailom na jedalen@zsfabryho.sk alebo priamo u vedúcej školskej jedálne v dňoch 24.8. – 02.09. 2021 po telefonickom dohovore. Súčasťou prihlásenia na školské stravovanie je povinnosť stravníka doručiť do šj záväznú prihlášku na stravovanie – zápisný lístok stravníka. Výška čiastočnej úhrady nákladov na stravovanie je uvedená v zápisnom lístku stravníka. Zápisný lístok stravníka si môžete vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne alebo stiahnuť tu: Prihlaska-2021_2022-1.docx
    Žiadosti o diétne stravovanie prosím konzultujte na t. č. 055/6712628 s vedúcou šj.

Hore