• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

  22. novembra 2021 Od redaktor

  Dňa 12.11.2021 sa konalo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  žiačka 8.A – Denisa Tóthová sa umiestnila na 2. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.
  K umiestneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.
  (Pripravila Mgr. E.Drozdová – SJL).

  Team F44Ke.

Hore