• 19. augusta 2020 Od redaktor

    Prvých 14 dní: Zákonný zástupca alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy – 2.9.2020 – vypísané a podpísané čestné prehlásenie a dotazník, bez neho nebude žiak vpustený do budovy školy a bude poslaný domov. http://www.zsfabryho.sk/skolske-dokumenty/ https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/ Povinnosť nosiť rúška pre žiakov druhého stupňa. Nebude sa používať telocvičňa a žiaci sa nebudú presúvať.

  • 19. augusta 2020 Od redaktor

    Vážení rodičia, milí žiaci. Keďže sa tohotoročné leto sa blíži k svojmu koncu, radi by sme Vás informovali čo nás a hlavne Vás, čaká prvé dni šk. r. 2020/21. Otvorenie šk.r. 2020/21 pre 1. ročník Našich najmenších a nových žiakov privítame na hlavnej chodbe o 8:00 a privítanie prvákov sa uskutoční v átriu školy. Žiaci.

Hore