• Otvorenie šk.r. 2020/2021 (2.9.2020)

  19. augusta 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Keďže sa tohotoročné leto sa blíži k svojmu koncu, radi by sme Vás informovali čo nás a hlavne Vás, čaká prvé dni šk. r. 2020/21.

  Otvorenie šk.r. 2020/21 pre 1. ročník

  Našich najmenších a nových žiakov privítame na hlavnej chodbe o 8:00 a privítanie prvákov sa uskutoční v átriu školy. Žiaci sa po krátkom programe presunú do svojich tried. Ukončenie plánujeme o 9:30.

  Rúško v triede nie je povinné, je odporúčané. Žiaci musia nosiť rúška v spoločných priestoroch.

  Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu chceme všetkých doprevádzajúcich požiadať o rúško a použitie dezinfekcie pri vchode do školy. Ak je to možné, obmedzte doprovod detí na 1 osobu a samozrejme osoby s príznakmi respiračných chorôb, majú vstup do budovy školy zakázaný. Od 3.9. 2020 bude vstup rodičov a iných osôb do budovy školy zakázaný.

  Otvorenie šk.r. 2020/21 pre 2. – 4. ročník

  Žiaci prvého stupňa nastúpia do školy o 8:30 vchodom pre ŠKD a tento vchod budú používať do odvolania. Rúško v triede nie je povinné, je odporúčané. Žiaci musia nosiť rúška v spoločných priestoroch.

  Otvorenie šk.r. bude prebiehať len v triedach a ukončenie bude o 10:00. Prvý deň, 2.9.2020 nebude fungovať ŠKD ani školská jedáleň.

  Vstup pre rodičov je zakázaný.

  Otvorenie šk.r. 2020/21 pre 5. – 9. ročník

  Žiaci druhého stupňa nastúpia do školy o 9:00 hlavným vchodom, každý bude mať povinne rúško. Otvorenie sa uskutoční v jednotlivých triedach, ukončenie o 10:00. Školská jedáleň nebude 2.9. 2020 k dispozícii.

  Všetci žiaci musia podľa nariadenia MŠVVaŠ SR doniesť vypísané a podpísané zákonným zástupcom vyhlásenie a dotazník /2 dokumenty/. Bez nich nebude žiak vpustený do priestorov školy a pošleme ho domov. http://www.zsfabryho.sk/skolske-dokumenty/

  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

  Všetky tieto usmernenia platia na základe usmernení Ministerstva školstva a budeme ich priebežne aktualizovať na základe prípadných nových nariadení a usmernení ministerstva.

  Veľmi nás mrzí, že nemôžeme uskutočniť začiatok školského roka tak, ako po iné roky a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné vzniknuté problémy, ale musíme sa všetci prispôsobiť danej situácii. Ďakujeme za pochopenie :-).

  Váš tím FAB-KE

  Učebné pomôcky 2.- 9. ročník

  2. ročník:

  zošity: 512 – 5 ks, 513 – 2 ks, 440 – 2 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na TSV

  3. ročník:

  zošity: 513 alebo 523 – 10 ks, 420 -1 ks, 440 – 3 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na TSV

  4. ročník:

  zošity: 523 – 5 ks, 524 – 2 ks, 420 – 1 ks, 440 – 3 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, kružidlo, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na TSV

  II. stupeň

  SJL

  524 – 2 ks, 424 – 1ks, 444 – 2 ks, kancelársky papier – 20 ks

  ANJ / NEJ / RUJ

  524 – 1 ks, 544 alebo 564 – 2 ks, kancelársky papier 20 ks, pracovný zošit

  MAT

  565 – 1 ks, veľký štvorčekovaný zošit – 1 ks, čisté dvojhárky – 5 ks, kancelársky papier – 20 ks, podložka

  DEJ

  460 + podložka – 1 ks

  FYZ

  560 – 1 ks, kancelársky papier 20 ks

  CHE

  560 – 1 ks, kancelársky papier 20 ks

  GEG

  544 – 1 ks

  BIO

  560 + podložka – 1 ks, kancelársky papier – 20 ks

  VYV

  výkresy A3, A4 po 20 ks, farebný papier, nožnice, lepidlo, temperové a vodové farby, mastný pastel, fixy, farbičky, nádoba na vodu, štetce – ploché aj okrúhle, paleta

  OBN

  544 – 1 ks

  Ostatné po dohode s vyučujúcimi.

Hore