• Inklúzia na škole

  27. augusta 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy

  S radosťou Vám chceme oznámiť, že sme boli úspešní a vybratí do projektov zameraných na integráciu a inklúziu na školách.

  Prvým projektom je Škola inkluzionistov, vďaka ktorej naši učitelia absolvujú školenia, ako pomáhať deťom v učení.

  https://www.ktochyba.sk/skolainkluzionistov

  Druhým projektom je projekt MPC Národný projekt “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”. Tento projekt nám umožní zamestnať školského špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa, ktorí prispejú k zlepšeniu celkovej klímy na škole.

  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii-np-pop-ii

  Na škole vznikne inkluzívny tím, zložený zo špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistentov učiteľa.

  Váš tím FAB-KE

Hore