• Zápisný lístok do školskej jedálne

  21. augusta 2020 Od redaktor

  Vážení rodičia

  Z dôvodu opatrení ministerstva školstva je voľný pohyb osôb zakázaný, preto Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri prihlasovaní Vašich detí do školskej jedálne.

  Prihlásiť Vaše dieťa na obedy, Vás poprosíme telefonicky na číslo 055/6712628.

  Zápisný lístok, vypísaný a podpísaný, dajte svojim deťom, najlepšie 2.9.2020. Žiaci ich odovzdajú triednym učiteľkám a tie pani vedúcej školskej jedálne.

  Vopred ďakujeme za spoluprácu

  Váš tím FAB-KE

  Zápisný lístok do školskej jedálne – dokument na stiahnutie (doc).

Hore