• 21. augusta 2020 Od redaktor

    Vážení rodičia Z dôvodu opatrení ministerstva školstva je voľný pohyb osôb zakázaný, preto Vás chceme poprosiť o spoluprácu pri prihlasovaní Vašich detí do školskej jedálne. Prihlásiť Vaše dieťa na obedy, Vás poprosíme telefonicky na číslo 055/6712628. Zápisný lístok, vypísaný a podpísaný, dajte svojim deťom, najlepšie 2.9.2020. Žiaci ich odovzdajú triednym učiteľkám a tie pani vedúcej.

Hore