• 13. júna 2024 Od redaktor

    Dotácia na stravu – informácie na šk.rok 2024/2025 Termín ukončenia žiadostí : do 29.07.2024   V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť.

Hore