• Učebné pomôcky 1.- 9. ročník

  25. augusta 2021 Od redaktor

  1. ročník:

  Pomôcky pre 1. ročník

  2. ročník:

  zošity: 512 – 5 ks, 513 – 2 ks, 440 – 2 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na TSV

  3. ročník:

  zošity: 513 alebo 523 – 10 ks, 420 -1 ks, 440 – 3 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na TSV

  4. ročník:

  zošity: 523 – 5 ks, 524 – 2 ks, 420 – 1 ks, 440 – 3 ks, ceruzka č.2 – 2 ks, trojuholník, kružidlo, farbičky, mastný pastel, vodové farby, nádoba na vodu, štetec – plochý a okrúhly, lepidlo, nožnice, výkresy A3, A4 – po 10 ks, náčrtník, farebný papier, uterák, úbor na TSV

  II. stupeň

  SJL

  524 – 2 ks, 424 – 1ks, 444 – 2 ks, kancelársky papier – 20 ks

  ANJ / NEJ / RUJ

  524 – 1 ks, 544 alebo 564 – 2 ks, kancelársky papier 20 ks, pracovný zošit

  MAT

  565 – 1 ks, veľký štvorčekovaný zošit – 1 ks, čisté dvojhárky – 5 ks, kancelársky papier – 20 ks, podložka

  DEJ

  460 + podložka – 1 ks

  FYZ

  560 – 1 ks, kancelársky papier 20 ks

  CHE

  560 – 1 ks, kancelársky papier 20 ks

  GEG

  544 – 1 ks

  BIO

  560 + podložka – 1 ks, kancelársky papier – 20 ks

  VYV

  výkresy A3, A4 po 20 ks, farebný papier, nožnice, lepidlo, temperové a vodové farby, mastný pastel, fixy, farbičky, nádoba na vodu, štetce – ploché aj okrúhle, paleta

  OBN

  544 – 1 ks

  Ostatné po dohode s vyučujúcimi.

Hore