• Skrášľovanie priestorov pre našich žiakov

  18. novembra 2020 Od redaktor

  Napriek dosť nepriaznivej situácii v celej spoločnosti a tým aj v školách, sme sa rozhodli v týchto dňoch priložiť ruku k dielu a skrášliť priestory našej školy. Ide o dve miestnosti, ktoré využívajú žiaci ale aj zamestnanci školy.

  Obidve miestnosti si už ako sa hovorí, pýtali nový šat, tak s veľkou pomocou pána školníka, ktorý položil nové podlahy a pani učiteliek 1. stupňa, ktoré v podvečerných hodinách zrekonštruovali nábytok, dostali obidve miestnosti nový look, z ktorého sa všetci tešíme a dúfame, že čoskoro to ocenia aj žiaci 2. stupňa.

  Veľmi pekne sa chceme poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí prispievajú každoročne Združeniu rodičov školy, ktoré tiež prispelo k tomuto dielku. A my zas sľubujeme, že to ešte nie je koniec a budeme pokračovať vytvorením relaxačných kútikov pre žiakov školy. Ďakujeme 🙂

  Váš tím FAB KE

  Tu je malá ukážka

Hore