• Rekonštrukcia elektroinštalácie objekt C

    6. mája 2021 Od redaktor

    Dňa 06.05.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie objekt C“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.05.2021 do 08:30hod.
    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

    Váš tím FAB KE

Hore