• Projekt “Záložka”

  20. novembra 2022 Od redaktor

  VYHODNOTENIE  PROJEKTU

      „Len pri čítaní pochopíme, koľko neprečítaného nám ešte zostáva.” (neznámy autor)

    V duchu inšpirujúcej myšlienky neznámeho autora sa žiaci našej školy v októbri opäť zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.

  Naši žiaci tvorili záložky a rozvíjali svoje čitateľské aktivity. Siahali po knihách, v ktorých ich oslovili rozprávkové príbehy i poučné príbehy z bájok o myslení a konaní rôznych zvieratiek – sloník, rybičky, lev, myš, prasiatka, psík, lienky, slimák, koník, ježko… Predlohou sa im stali knihy od Ezopa: Bájky, Ľ. Bohunického: Poštár slimák Oliver, J. Pavloviča: Lienka Anulienka, H. Vdovychenka: Sova, ktorá sa chcela stať škovránkom, J. Uličianskeho: Veverička Veronka, Dobšinského rozprávky, H. Ch. Andersena: Najkrajšie rozprávky – Lev generál, E. Meinarduzovej: Zábudlivý  Punťo…

  Prečítané príbehy žiaci prezentovali prostredníctvom besedy na hodine  literatúry.

  Spoločne sme realizovali dramatizované čítanie rôznych literárnych ukážok, návštevu školskej knižnice, kde  žiaci pracovali so zadanými úlohami.

  Čitateľské aktivity pretavili naši žiaci do výroby záložiek na hodinách výtvarnej výchovy. Vytvorili záložky v tvare knihy, do ktorej namaľovali svojich hrdinov.

  Spoluprácu sme rozvinuli s partnerskou českou školou z Chebu. Vzájomne sme si vymenili informácie o tvorbe a spôsobe výmeny záložiek. Prekvapením pre nás bolo zistenie, že našimi partnermi sú žiaci 9. ročníka. Naši českí priatelia si pripravili rozprávanie o svojich prečítaných knižkách a listy, ktorými sa predstavili, cielili na našich žiakov 5. ročníka. Vzájomne sme sa obdarovali svojimi záložkami.

   

  Mgr. Erika Drozdová – školský koordinátor, čitateľské aktivity

  PaedDr. Marta Rigdová – zodpovedná za výtvarnú realizáciu projektu

   

Hore