• Po stopách ľudskej hrôzy

    13. novembra 2019 Od redaktor

    V rámci projektového týždňa sa žiaci ZŠ Fábryho 8. a 9. ročníka zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie: „Po stopách ľudskej hrôzy“. V dňoch 28. -29. 10. 2019 sme navštívili mestá Krakow a Oswienčim. 

    Prvý deň nás oboznámil sprievodca s históriou mesta Krakow. Ukázal nám krásy mesta, starobylé uličky, previedol nás životom poľských panovníkov, biskupov, pápežov pričom vyzdvihol životnú filozofiu pápeža Jána Pavla II., ktorý zanechal stopu v tomto meste.

    Po kultúrnom zážitku nás čakal oveľa náročnejší deň a to návšteva mesta Oswienčim. Toto mesto nás privítalo pochmúrnym počasím a stavby z červenej pálenej hliny neveštili nič dobré. Celú túto atmosféru dokresľovali koľajnice, ktorých konečná zástavka bola: „Práca oslobodzuje“… a v konečnom dôsledku zabíja. …

    Počas emotívneho výkladu sme prešli jednotlivými barákmi, ktoré nám pripomínali hrôzy 2. svetovej vojny, ktoré sa diali za týmito múrmi oplotenými ostatným drôtom. Celkova atmosféra zapôsobila aj na našich žiakov, ktorí to vyjadrili nasledujúcimi slovami: je to smutné miesto, určite to bolo ťažké a neľudské žiť v takýchto podmienkach, a ba dokonca aj zomrieť. Návšteva Oswienčimu pre nás nebola ľahká, no na druhej strane bola veľmi zaujímavá a poučná. Dozvedeli sme sa mnoho vecí nielen o Židoch, koncentračných táboroch, či Nemcoch, ale aj o tom, ako dokáže byť človek bezcitný a sebecký. Navštívili sme aj prekrásny Krakow a jeho pamiatky, keďže prvý deň nášho výletu sme venovali práve tomuto mestu. Tento výlet sa určite navždy zapíše do našej pamäti, lebo popri mnohých vedomostiach sme si nenabrali len krowky, ale aj kopu zážitkov. No myslíme si, že táto návšteva niektorých jednotlivcov nezmení. Nezmenia svoj spôsob myslenia na rôzne extrémistické skupiny, či už rasové alebo náboženské, len preto, že „niečo“ videli v koncentráku a tvrdia, že je to pravda. Každý extrém má svoje riešenie na oboch stranách, a to rešpektovanie ľudskej bytosti, bez ohľadu na rasu, či náboženský pôvod a vzájomná tolerancia, ktorej sa učíme vo vlastných rodinách. Len tolerancia bráni nenávisti rozvinúť svoj  rozmer, a tým je smrť.

Hore