• Otvorenie školského roka 2021/2022 – 2.9.2021

  30. augusta 2021 Od redaktor

  Otvorenie školského roka 2021/2022 pre 1. ročník

  Našich najmenších privítame na hlavnej chodbe o 8:00. Žiaci sa so svojou triednou učiteľkou presunú do svojich tried. Ukončenie plánujeme o 9:30.

  Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu chceme všetkých doprevádzajúcich požiadať o rúško a použitie dezinfekcie pri vchode do školy. Pri vstupe musíte odovzdať Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1a). Buď ho vypíšete na vrátnici školy, alebo si vypísaný donesiete z domu. Ak je to možné, obmedzte doprovod detí na 1 osobu a samozrejme osoby s príznakmi respiračných chorôb, majú vstup do budovy školy zakázaný. Od 3.9.2021 bude vstup rodičov a iných osôb do budovy školy zakázaný.

  Otvorenie školského roka 2021/2022 pre 2. – 4. ročník

  Žiaci prvého stupňa nastúpia do školy o 8:30 vchodom pre ŠKD. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

  Otvorenie školského roka bude prebiehať len v triedach a ukončenie bude o 10:00. Prvý deň, 2.9.2021, nebude fungovať ŠKD ani školská jedáleň.

  Vstup pre rodičov je zakázaný.

  Otvorenie školského roka 2021/2022 pre 5. – 9. ročník

  Žiaci druhého stupňa nastúpia do školy o 9:00 hlavným vchodom. Otvorenie sa uskutoční v jednotlivých triedach, ukončenie o 10:00.

  Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Školská jedáleň nebude 2.9.2021 k dispozícii.

  Všetci žiaci musia podľa Školského semaforu MŠVVaŠ SR doniesť vypísané a podpísané zákonným zástupcom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1), alebo ho predložíte elektronicky prostredníctvom Edupage. Bez nich nebude žiak vpustený do priestorov školy a pošleme ho domov. 

   

  Základné pravidlá fungovania škôl „v kocke“ od septembra 2021

  Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošnena nástup do školy sa nevyžaduje test pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

  Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné  školy. Okrem toho žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavili záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Môže ich použiť napr. pri zvýšenej teplote, pri hnačkách, pri kašli a pod. Ak by bol test hocikedy pozitívny – žiak ostáva doma, rodič kontaktuje detského lekára a oznámi to aj škole.

  Ak bude v triede pozitívny žiak alebo zamestnanec, pôjdu žiaci do 14-dňovej karantény. Tí, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali COVID 19, môžu škole poslať Oznámenie o výnimke z karantény” (Príloha č. 2) a na základe počtov sa v škole rozhodne, či bude pokračovať aj prezenčná výučba týchto žiakov v škole. Odporúčame výnimky predložiť čo najskôr triednemu učiteľovi, najlepšie prostredníctvom Edupage – odoslané z rodičovského konta.

  Ak bude pozitívne testovaná osoba napr. len v rodine žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak a trieda pokračuje vo vyučovaní.

  Ak bude v rodine len osoba v karanténe (bez pozitívneho testu), žiak môže chodiť do školy.

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predloží škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1), najlepšie prostredníctvom Edupage – odoslané z rodičovského konta.

  Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

  Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia v ZŠ; pri príznakoch (zvýšená teplota, kašeľ, upchatý nos a pod.) je privolaný zákonný zástupca na prezvatie dieťaťa.

Hore